De komst van de lage-emissiezones (LEZ)

Vanaf 2017 zullen oude dieselwagens, althans zonder roetfilter niet meer welkom zijn in lage-emissiezones (LEZ). Een lage-emissiezone (LEZ) is een afgebakend gebied waarin de meest vervuilende auto’s niet meer mogen komen, omdat ze te veel schadelijke stoffen uitstoten. Met als doel de luchtverontreiniging in die zone te doen dalen.

Elke stad of gemeente zal zelf beslissen waar en wanneer er dergelijke zones zullen komen. Deze zone zal afgebakend worden met specifieke verkeersborden.

 

Antwerpen is de eerste stad die een LEZ invoert vanaf 1 februari 2017. Nadien zal het Brussels Hoofdstedelijke Gewest volgen in 2018. Ook de stad Gent plant de invoer van de LEZ vanaf 2020.

 

Wie wordt uitgesloten uit de LEZ ?

 

De categorie en de euronorm van uw voertuig bepaalt of u al dan niet ermee in de LEZ mag rijden. De euronorm is de Europese milieustandaard voor voertuigen. Hoe hoger deze norm, hoe milieuvriendelijker de wagen.

 

Via deze online test kan u nagaan of uw voertuig de zone mag betreden.

De toegangsvoorwaarden gelden enkel voor voertuigen van categorie M, N en T die op diesel, benzine of aardgas rijden. Dieselwagens stoten meer fijn stof en stikstofoxiden uit, daarom zijn de voorwaarden voor dieselvoertuigen strenger.

Dus zowel voor :

 • Personenwagens (cat. M1)
 • Bestelwagens (cat. N1)
 • Vrachtwagens (cat. N2 en N3)
 • Autobussen en autocars (cat. M2 en M3)
 • Land- en bosbouwtrekkers (cat. T)

De voertuigcategorie en de euronorm staan vermeld op het inschrijvingsbewijs van uw voertuig. Indien deze informatie niet beschikbaar is, zal de datum van de eerste inschrijving bepalen of u al dan niet in een LEZ mag rijden.

Van 2016 tot 2020 zullen enkel de volgende voertuigen een LEZ mogen binnenrijden :

 • Categorie M en N
  • dieselvoertuigen
   • die voldoen aan de euro 4-norm of hoger
   • die aan de euro 3-norm voldoen én een roetfilter hebben
    =>de overheid reikt premies uit om een roetfilter te laten plaatsen en 123 performer helpt je met de aanvraag van de premie en de plaatsing van de roetfilter. Klik hier voor meer informatie.
  • benzine- of aardgasvoertuigen, die minimaal aan de euro 1-norm voldoen.
 • Categorie T
  • voertuigen die minimaal aan de euronorm fase IIIa voldoen.

Na 1 januari 2020 zullen de voorwaarden steeds strenger worden. Meer informatie kan je terugvinden bij : www.vlaanderen.be

 

123Performer helpt je bij het plaatsen van een halfopen roetfilter met het validatieverslag en bij het verkrijgen van de premie uitgereikt door de Vlaamse overheid. Contacteer 123 performer vrijblijvend.