AdBlue systeem bij dieselmotoren

Hoe werkt het AdBlue systeem in voertuigen als personenwagens, bestelbussen, trucks, …?

Euro 5 norm

Selective Catalytic Reduction (selectieve katalytische reductie of SCR) is een uitlaatgas nabehandelingstechnologie. Dit systeem zorgt voor vermindering van de verplichte NOx door het gebruik van vloeistof AdBlue in te spuiten voor de catalysator in de uitlaatbuis. Bijna alle grote fabrikanten van zware voertuigen zijn overgegaan op het gebruik van deze technologie. Dit om aan de nieuwe emissiewetgeving inzake NOx-uitstoot te voldoen.

Het systeem heeft de belangrijkste onderdelen nodig zoals de katalysator, het injecteersysteem, een tank en het doseersysteem.. Door verhitting in de uitlaat breekt het af tot ammoniak en CO2. Wanneer de NOx in de katalysator met de ammoniak reageert, worden de schadelijke NOx-moleculen in de uitlaat omgezet in onschadelijke stikstof en water.

Voor een correcte werking van het AdBlue systeem dient u ervoor te zorgen dat u alleen AdBlue van hoge kwaliteit gebruikt. Indien deze van slechte kwaliteit is en met vreemde stoffen is besmet, brengt het gevaar met zich mee dat uw katalysator en roetfilter ernstig beschadigd kan worden.

Euro 6 norm


AdBlue is een bewezen dieseltechnologie waarvan de toepassing in de toekomst alleen maar zal toenemen. Het zal bijvoorbeeld voor de aanstaande Euro 6 norm worden gebruikt.

AdBlue systeem laten testen en opzoeken van foutcodes door 123Performer?

Het is aangewezen om dit direct goed aan te pakken en de eerste waarneming van de juiste foutcodes door 123Performer te laten terug te vinden in je voertuig. Door een verkeerde diagnose kunnen nutteloze kosten de hoogte ingejaagd worden. Zoals beschadiging van andere systemen zoals catalysator, roetfilter, EGR systeem, roetophoping en dergelijke.

Maak een afspraak bij 123Performer! Wij zoeken eerst de oorzaak om onnodige kosten te vermijden.

+
voertuigen behandelbaar
+
problemen opgelost
+
tevreden klanten
%
zuiniger rijden