EGR Problemen

Iedere motor heeft een EGR systeem. Via de egr klep kan het motor management systeem de uitlaatgassen opnieuw de motor insturen. Egr problemen? Contacteer 123 Perfomer.

EGR systeem

Iedere motor, zowel een benzine als een dieselmotor heeft een EGR systeem. Met andere woorden: een uitlaatgas recirculatie systeem uitgerust met en/of zonder samenwerking met een roetfilter (DPF) en AdBlue systeem. Via de egr klep kan het motor management systeem een hoeveelheid uitlaatgassen achter de gasklep opnieuw de motor insturen. Dit klinkt misschien vreemd en inefficiënt, maar het heeft wel zijn voordelen.

EGR werking

De werking van de egr klep bestaat erin dat uitlaatgassen worden toegevoegd aan de lucht die de motor terug in gaat. Deze uitstoot bevat dan geen zuurstof meer. Enkel nog gassen zoals stikstof (N2), kooldioxide (CO2) en kleine hoeveelheden van andere oxides. Welke allemaal geen deel zullen uitmaken van het verbrandingsproces.

Dit complete volume aan gas wat de motor zal in gaan, bevat door het toevoegen van de uitlaatgassen dus relatief weinig zuurstof. Hierdoor wordt er door het motor management ook minder brandstof toegevoegd. Doordat de verhouding brandstof op de totale hoeveelheid gas lager is, zal de warmte ontwikkeling door de verbranding lager en/of hoger zijn door het al dan niet toevoegen van een dubbele inspuiting. Dit om ervoor te zorgen dat het regeneratieproces opgestart kan worden indien nodig.

Door een lagere temperatuur zal de ontbranding langzamer verlopen. Door een hogere temperatuur zal de ontbranding aanzienlijk sneller verlopen, wat het regeneratieproces versnelt. Het motor management moet hiervoor corrigerend te werk gaan wat betreft het ontstekingstijdstip. Door een tragere verbranding moet er eerder worden ontstoken om de piek druk in de cilinder op het juiste moment te laten plaatsvinden. Een ander effect van een lagere verbranding temperatuur is dat er minder stikstof oxides (NOx) worden gevormd, wat goed is voor de kwaliteit van de uitlaatgassen en dus veel beter voor het milieu.

EGR wordt niet gebruikt bij welke omstandigheden?

Als de motor optimaal koppel en vermogen moet leveren is het niet mogelijk om uitlaatgassen toe te voegen. In deze situatie moet maximaal energie worden geleverd en hiervoor is zoveel mogelijk zuurstof en brandstof nodig.

Bij stationair toerental van de motor wordt de egr klep niet gebruikt. Stationair toerental is een lastig gebied voor de ECU (Electronic Control Unit van de motor) om te regelen. Er kan maar van zeer kleine hoeveelheden buitenlucht en dus zuurstof gebruik gemaakt worden. Een goed mengsel is dan lastig te bekomen. Bij een te laag stationair toerental is bijna niet mogelijk uitlaatgassen te recupereren.

Egr problemen leveren in vele gevallen ook problemen op al dan niet in combinatie met de roetfilter en het adBlue systeem. Het EGR systeem kan door oververhitting en als gevolg van roetophoping (wanneer de roetfilter verstopt geraakt) vertraagd functioneren (door vervuiling en slijtage) en daardoor meerdere foutcodes opleveren. Bij langdurige gebrekkige werking van dit systeem kan de roetophoping enorme problemen veroorzaken in en rond de gasklep, roetfilter, het gedeeltelijk systeem van adBlue en het inlaatspruitstuk. Verschillende acties kunnen hiervoor ondernomen worden: roetfilter regenereren, roetfilter vervangen, roetfilter verwijderen, roetfilter reinigen, egr klep vervangen, egr klep reinigen, egr klep aflsuiten, je auto chippen, egr koeler afstellen, egr klep schoonmaken,.. Maar zoals steeds : eerst dient de oorzaak blootgelegd te worden.

EGR laten testen en opzoeken door 123Performer?

Het is aangewezen om dit direct goed aan te pakken en eerste de juiste foutcodes door 123Performer te laten terugvinden in je voertuig. Door een verkeerde diagnose kunnen nutteloze kosten de hoogte ingejaagd worden. Zoals : beschadiging van andere systemen zoals roetfilter, adblue systeem en roetophoping.

+
voertuigen behandelbaar
+
problemen opgelost
+
tevreden klanten
%
zuiniger rijden