Deze systemen gaan hand in hand te werk en breken de overtollige roetophoping af in de roetfilter door middel van AdBlue voor de roetfilter in te spuiten met een injector. Op die manier wordt de roetfilter vrijgemaakt. Dit systeem is complexer dan bovenstaande, maar werkt wel nadelen weg die het zelf genererende roetfilter systeem kan inhouden. Nadeel van dit systeem kan zijn dat wanneer een probleem zicht voordoet, niet meteen 1 oorzaak kan aangewezen worden. Dit systeem is namelijk complexer door samenhang van 2 en steeds vaker 3 systemen. Zoals vaker aangehaald is het noodzakelijk wanneer de roetfilter verstopt is, de symptomen te onderzoeken om zo de effectieve oorzaak te achterhalen. Enkel op die manier kunnen onnodige kosten vermeden worden zoals : roetfilter regenereren, roetfilter vervangen, roetfilter plaatsen kosten, roetfilter reinigen, …

Maar ook wanneer de egr klep kapot is dient men de symptomen zeker grondig te onderzoeken. Want vaak zijn deze hiermee nauw verbonden. Dus ook andere kosten zoals: egr klep reinigen, egr klep vervangen kosten, egr koeler vervangen, egr klep schoonmaken, … en noem maar op kunnen hiermee vermeden worden.

Alles begint dus bij een juiste constatering van de foutcode die zich voordoet. Neem contact op met 123 performer en laat u verder helpen!