Mazda was via via bij ons gearriveerd met “tuning” van ergens anders met foutmeldingen onder andere van vermogen te gering, roetfilter vol, turbodruk te laag, en had beperkt vermogen van 75pk ongeveer. Klant had vele klachten bij  geen vermogenswinst en was stomverbaasd als wij direct konden aantonen dat de tuning wel maar kan werken als de auto in goede conditie verkeert maar de biturbo (2 turbos die synchroon op elkaar werken) die al tijdje defect was op de kleine turbo in lage toeren. De andere “tuning” had roetfilter uitgeschreven en gewoon laten zitten, daar volgde de situatie, dat de auto op zijn inlaat collector, roetfilter, luchtfilter en turbodruksensor volledig toegeslipt was van roetophoping en met alle gevolgen vandien. Auto had een 100.000km geleden laatste keer gerenegeerd op zijn roetfilter, dus wisten we dat we er veel werk gingen aan hebben.

 

Mazda had arrived with us with “tuning” from elsewhere with error messages, including power too low, particulate filter full, turbo pressure too low, and had a limited power of approximately 75 hp. Customer had many complaints about no power gain and was astonished when we could immediately demonstrate that the tuning can only work if the car is in good condition but the biturbo (2 turbos that work synchronously) that had been defective for a while on the small turbo at low revs. The other “tuning” had written out the particulate filter and just left it in place, there followed the situation that the car on its inlet collector, particulate filter, air filter and turbo pressure sensor had completely slipped from soot accumulation and with all the consequences that entailed. Car had last regenerated on its particulate filter 100,000km ago, so we knew we were going to have a lot of work to do on it.

Na vervangen Biturbo (OEM part), leeghalen roetfilter, vervangen turbodruksensor, vervangen luchtfilter en andere sensoren en demonteren en reinigen en monteren inlaat collector begon de wagen te “herleven”. Dan door de aanwezige “tuning” en verkeerde diagnose van de wagen zijn wij moeten vertrekken met originele aangekochte software voor deze wagen en hebben we die aangepast op ons weten en kunnen.

 

After replacing Biturbo (OEM part), emptying the particulate filter, replacing turbo pressure sensor, replacing air filter and other sensors and dismantling and cleaning and installing the inlet collector, the car began to “revive”. Then due to the “tuning” and misdiagnosis of the car, we had to leave with original software purchased for this car and we adapted it to our knowledge and ability.

Auto klokt op onze Dynomax 4000 Pro af met 0.1 pk correctie 225.2 pk en 499.7 Nm koppel na alle vervangen onderdelen en groot onderhoud.

Klant wist niet wat hem overkwam als we eerst testrit gingen deden met zijn wagen.

 

The car clocks in on our Dynomax 4000 Pro with 0.1 hp correction, 225.2 hp and 499.7 Nm of torque after all replaced parts and major maintenance.

Customer did not know what happened to him when we first took a test drive with his car.