De Vlaamse Overheid deelt premies uit voor het plaatsen van een roetfilter in een oude dieselwagen

Vanaf 2017 zullen oude dieselwagens, die geen roetfilter plaatsen, niet meer welkom zijn in bepaalde delen van de stad. In deze delen, bekend onder de naam  lage-emissiezones (LEZ) zullen de meest vervuilende auto’s niet meer welkom zijn omdat ze te veel schadelijke stoffen uitstoten.

Behoort u tot één van de voertuigeigenaars die binnenkort de stad niet meer in kan? Dan hoeft u alvast geen nieuwe wagen aan te schaffen. De vlaamse overheid kent namelijk een premie toe voor de installatie van een roetfilter. Op die manier wil de Vlaamse overheid de fijne stof uitstoot voor oude dieselvoertuigen beperken. Hiermee levert u niet alleen een belangrijke bijdrage voor uw omgeving, maar ook voor uw eigen gezondheid. Meer informatie hierover kan u terugvinden op Vlaanderen is milieubewust.

 

Hoeveel houdt de premie in?

 

Wanneer u een half-open roetfilter laat inbouwen, krijgt u deze terugbetaald door de Vlaamse overheid, tot een maximumbedrag van 600 €. Hierdoor kunnen niet alleen de kosten van roetfilter gedekt worden, maar eveneens ook de kosten van de installatie en eventuele andere kosten. (zoals controle van de montage) Al deze kosten kunnen dus in rekening gebracht worden en worden voor 100% terugbetaald tot een maximumbedrag van 600€.

Meer informatie via www.roetfilterpremie.be

 

 

Wie komt in aanmerking voor de premie?

 

  • Eigenaars van een dieselwagen
  • Met een eerste inschrijving voor 3 september 2010
  • Gedomicilieerd in het Vlaamse Gewest*

*of een exploitatiezetel in het Vlaams Gewest

 

Zowel bedrijfswagens, leasingwagens als wagens in eigendom van een persoon komen in aanmerking.  Ook meerdere dieselwagens van éénzelfde eigenaar. Meer informatie over de voorwaarden.

 

 

Roetfilter plaatsen? Installatie & premie aanvragen: 123 Performer helpt u met zowel de aanvraag als de installatie

Om in aanmerking te komen voor de premie moet de roetfilter aan bepaalde eisen voldoen. Zo moet onder meer elke roetfilter geleverd worden met een beveiligde kopie van het validatieverslag, afgeleverd door de Dienst Voertuigen van de federale overheid. Op die manier wordt verzekerd dat de roetfilter minstens 30% van het roet opvangt en het eventuele meerverbruik beperkt wordt. Ook wordt zo de garantie gewaarborgd dat op langere termijn geen schade wordt aangericht aan het type wagens waarvoor getest werd.
U dient te premie aan te vragen binnen de 3 maand na de plaatsing van de roetfilter.

 

Wanneer u bij 123 Perfomer uw roetfilter laat plaatsen, verzorgen wij eveneens de aanvraag van de premie voor u. Contacteer 123 Perfomer.