Roetfiltersystemen en hun werking

Roetfilter of DPF

Een Roetfilter systeem of DPF (Diesel Particulate Filter) zit enkel op dieselmotoren.  Al dan niet samen met andere systemen zoals een EGR systeem en AdBlue systeem.  Het aantal systemen neemt echter enkel toe met de jaren. Dit om de toenemende euro norm ( jaarlijkse strengere milieueisen) te kunnen behalen.

Het roetfiltersysteem heeft enkel als doel om roetdeeltjes tegen te houden die afkomstig zijn van het verbrandingsproces van de arbeid van de motor. Roet is enkel het bewijs van onvolledige verbranding in deze cyclus van de arbeid van de motor. Bijgevolg zijn de roetdeeltjes te groot en dit systeem houdt deze tegen. Er zijn echter verschillende systemen die dit kunnen oplossen.

Je hebt een zelfgenererend roetfiltersysteem en nieuwere systemen in samenwerking met het Adblue systeem.

Werking half open roetfiltersysteem

Dat is een systeem dat gebruikt wordt voor oudere wagens waarvoor nog geen roetfilter ontworpen werd. De Vlaamse overheid reikt premies u derglijk systeem laat plaatsen.  Laat u een half-open roetfilter plaatsen in een bestaande auto, dan krijgt u deze terugbetaald door de Vlaamse overheid. Beperkt tot een maximum van 600 euro. Hier meer informatie over de premie.

Contacteer 123Performer om na te gaan of u in aanmerking kan komen voor de premie.

Werking zelf regenererend roetfiltersysteem

Het zelf regenererende roetfiltersysteem werkt als volgt: het vangt het roet van de motor op voor 85 à 90 % bij arbeid van de motor. Zonder hulp hiervan zou de filter verstopt geraken. Om dat te voorkomen komt een generatie proces op gang, dat in de ECU wordt ingesteld op basis van het aantal kilometers of op tijd. Dat wil zeggen dat wanneer dit proces in gang gesteld wordt, de filter inwendig 850 à 900 graden krijgt door middel van de inwendige temperatuur van de motor op te drijven door dubbele dieselinspuiting. Tegelijk dient de juiste snelheid aangehouden te worden en het EGR systeem naar behoren te werken om dit generatie proces tot een goed einde te kunnen brengen. Als resultaat hiervan kan de filter zelf geledigd worden door ontbranding van de roetophoping om te vermijden dat de roetfilter verstopt geraakt.

Werking roetfiltersysteem gecombineerd met AdBlue systeem

Deze systemen gaan hand in hand te werk en breken de overtollige roetophoping af in de roetfilter door middel van AdBlue voor de filter in te spuiten met een injector. Op die manier wordt de roetfilter vrijgemaakt. Dit systeem is complexer dan bovenstaande, maar werkt wel nadelen weg die het zelf genererende roetfiltersysteem kan inhouden. Nadeel van dit systeem kan zijn dat wanneer een probleem zicht voordoet, niet meteen 1 oorzaak kan aangewezen worden. Dit systeem is namelijk complexer door samenhang van 2 en steeds vaker 3 systemen. Zoals vaker aangehaald is het noodzakelijk wanneer de roetfilter verstopt symptomen te onderzoeken om zo de effectieve oorzaak te achterhalen. Enkel op die manier kunnen onnodige kosten vermeden worden zoals : roetfilter regenereren, roetfilter vervangen, roetfilter plaatsen kosten, roetfilter reinigen, …

Maar ook wanneer de egr klep kapot symptomen zeker grondig onderzoeken. Want vaak zijn deze hiermee nauw verbonden. Dus ook andere kosten zoals: egr klep reinigen, egr klep vervangen kosten, egr koeler vervangen, egr klep schoonmaken, … en noem maar op kunnen hiermee vermeden worden.

Alles begint dus bij een juiste constatering van de foutcode.

 • Slechte kwaliteit van de brandstof.
 • Slecht werkende en/of defecte EGR klep.
 • Te korte afstanden rijden met je voertuig.
 • Gescheurde inlaat/intercooler darmen of lek inlaatcircuit.
 • Injectors die buiten de normen werken (lekken of dicht geslipt).
 • Motorsensors die verkeerde waarnemingen krijgen en doorsturen.
 • Beperkt vermogen van de motor.
 • Verhoogd verbruik van brandstof.
 • EGR problemen.
 • Dichtslippen van het inlaatcircuit en EGR circuit.
 • Overbelasting van turbo en EGR systeem.
 • Teveel rookontwikkeling in de uitlaat.
 • Temperatuur van de motor in arbeid kan oplopen boven de 750 graden Celsius.
 • Extreme druk op de zuigerveren.
 • Brandstof komt bij de motorolie.

Roetfilter laten plaatsen in oudere dieselwagens : ontvang een premie

De premie

Laat een roetfilter plaatsen op uw dieselwagen en krijg tot 600 euro terug van de Vlaamse overheid. Daarmee vermindert de fijn stof uitstoot van uw wagen en levert u een belangrijke bijdrage aan uw gezondheid en die van uw omgeving.

De Vlaamse overheid geeft een premie als u een half-open roetfilter laat inbouwen in een bestaande dieselwagen of diesel bestelwagen.

Bedrag

Laat u een half-open roetfilter plaatsen in een bestaande auto, dan krijgt u deze terugbetaald door de Vlaamse overheid, beperkt tot een maximum van 600 euro. Niet alleen de filter prijs, maar ook de kosten van de installatie en eventueel andere kosten (bv controle van de montage door de voertuiginspectie) mogen hierbij in rekening worden gebracht. Alle kosten worden voor 100 % terugbetaald tot een maximumbedrag van 600 €.

Voorwaarden

Voor wie?

De premie wordt toegekend aan iedereen die eigenaar is van een voertuig en hetzij in het Vlaamse Gewest gedomicilieerd is, hetzij in het Vlaams Gewest een exploitatiezetel heeft. Zowel bedrijfswagens, leasingwagens als wagens in eigendom van een persoon komen in aanmerking.

Voor welke voertuigen?

De premie wordt toegekend voor de installatie van een roetfilter in een diesel personenwagen of bestelwagen. De premie geldt enkel voor voertuigen met milieuklasse ‘Euro 3’ of ‘Euro 4’ (Euronorm) met een eerste inschrijving vóór 3 september 2010 (datum publicatie van het Besluit in het Staatsblad). Euro 4 wagens en Euro 4 bestelwagens die na deze datum ingeschreven zijn komen niet in aanmerking voor de premie. Deze dieselvoertuigen kunnen immers ook nog nieuw worden aangekocht en voor een nieuwe wagen is het beter meteen bij aankoop een wagen te kiezen met roetfilter.
U vindt de Euronorm van uw wagen op het inschrijvingsbewijs van uw voertuig.
Nieuwe wagens worden uitgerust met gesloten roetfilters die meer dan 90% van het fijn stof tegenhouden; in bestaande wagens worden open filters geplaatst die 30 tot 70% van het fijn stof tegenhouden. Euro 5 dieselwagens en bestelwagens zijn standaard uitgerust met een gesloten roetfilter en komen dus ook niet in aanmerking voor de premie.

Voor welke roetfilter?

De premie geldt enkel voor de installatie van een half-open roetfilter. De premie geldt niet voor volgende zaken: roetfilter regenereren, roetfilter vervangen, roetfilter verwijderen, roetfilter reinigen, .. Deze maken onderdeel uit van het onderhoud van het voertuig.
De filter moet geleverd worden met een validatieverslag uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en vervoer. 123Performer helpt je daarbij in alle opzichten. Zo wordt verzekerd dat de filter effectief werkt, minstens 30 % van het roet opvangt, het eventueel meerverbruik beperkt wordt en geen schade aanricht aan het type voertuigen waarvoor de filter werd getest.

Via 123Performer maakt u een afspraak en na juist aanklikken van het juiste voertuig kan u nagaan welke roetfilter geschikt is voor uw voertuig.

Waaraan moet de roetfilter voldoen?

Om in aanmerking te komen voor een premie moet de roetfilter aan bepaalde eisen voldoen. Elke filter moet geleverd worden met een beveiligde kopie van het validatieverslag. Dit afgeleverd door de Dienst Voertuigen van de federale overheid. Zo wordt verzekerd dat de filter minstens 30% van het roet opvangt en het eventuele meerverbruik beperkt wordt. Er wordt eveneens gegarandeerd dat de filter effectief werkt. Ook op langere termijn, en geen schade aanricht aan het type wagens en bestelwagens waarvoor het getest werd.

BRON

Waarom 123Performer?

123Performer helpt je bij het plaatsen van een halfopen roetfilter. Dit met validatieverslag en helpt eveneens met het verkrijgen van de premie uitgereikt door de Vlaamse overheid.

De voordelen wanneer 123 Performer uw voertuig behandelt :

 • Minder verbruik van brandstof, in sommige gevallen tot 30 procent.
 • Geen dichtslippend roet meer.
 • Temperaturen van de motor in arbeid zakt met 300 graden Celcius.
 • Het vermogen van de motor neemt aanzienlijk toe en resulteert in soepelere rijeigenschappen.
 • Langere levensduur van de motorolie en motor.
 • Minder slijtage van alle onderdelen van de motor door het dalen van 300 graden Celsius.
+
voertuigen behandelbaar
+
problemen opgelost
+
tevreden klanten
%
zuiniger rijden